Anen Vèire Aiours

ColumbidaeFamiho : Columbidae
Couloumbello dóu bè-jaune

Couloumbino pountihado

Paloumbello regado

Palouno maiado

Pijoun de la garganto-blanco

Pijoun dis uei-rouge

Pijoun favard

Pijoun tourrié

Pijoun-di-gros notou

Tilinope dóu front-rose

Tourdouro di bos

Tourtourello bruno

Tourtourello coularetado

Tourtourello coulassado

Tourtourello dis uei-rouge

Tourtourello leventeso

Tourtourello-pintado maugacho

Tourtouro aurihado

Tourtouro canello

Tourtouro dis alo-blanco

Tourtouro galapageso

Toutoureleto esmeraudoterro-nostro.fr : site en prouvençau sus la naturo en Prouvènço e aiours        © Terro Nostro 2021